Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek Sanimed

Dorpsstraat 99

8460 Ettelgem

Hoofdapotheker: Cindy Bulckaert

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0448 804 548

Machtigingsnummer APB: 350401

Telefoonnummer: 059 26 73 39

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.